VO2max - Hur bra är din kondition?

Löpare i en svartvit bild

Har du får upp siffror vid texten VO2max på din pulsklocka efter ett löppass och undrar vad det handlar om? Vad anses som ett bra VO2max för din ålder? Hur förbättrar du ditt VO2max? Frågorna är många och vi ska försöka besvara ett par här.


Vad är VO2max?

beskrivning av VO2max

VO2max är din kropps syreupptagningsförmåga. Du skulle kunna se detta som ett mått på hur bra din kondition är. Ett högre VO2max innebär att mer syre kan transporteras till musklerna när du tex. löptränar. Så med ett bättre VO2max du kan träna längre och mer intensivt utan att få mjölksyra.

Vad anses som ett bra VO2max för din ålder?

Flera faktorer spelar roll när det kommer till VO2max. Kön, ålder, kroppsstorlek och din träningsnivå. Normalt är att män i 30-40 år ligger på cirka 40-45 ml/kg/min och motsvarande för kvinnor runt 30-35 ml/kg/min. Ser vi istället på elitlöpare ligger det vanligtvis runt 75-95 ml/kg/min för män och 60-75 ml/kg/min för kvinnor.

Hur ökar du ditt VO2max?

Till en start är det bra att komma igång med löpning för att förbättra din kondition (eller annan konditionssport om du inte vill springa). Träna på långa pass i lugnare tempo (zon2) för att bygga bra grundkondis men även snabbare lite tuffare pass. Därifrån kan du sedan börja med HIIT (High Intensity Interval Training). Det innebär att du tränar mycket intensivt i några minuter, minskar intensiteten några minuter, sedan ökar igen och fortsätter så.

Varför ska du öka ditt VO2max?

  • För att orka mer.
  • Bättre kondition.
  • Minka stressnivåer.
  • Förbättra ditt immunsystem.

Klockorna ger en grov uppskattning.

Pulsklockorna idag kan inte ge några exakta värden. De ger mer grova uppskattningar. För att få exakta värden behövs speciell utrustning och du kan gå till en testklinkik som för att utföra ett VO2max-test.


Lopplistan logo